Søk

Equass Assurance er et europeisk kvalitetssikringssystem for bedrifter som tilbyr velferdstjenester. Alle bedrifter som er underlagt Nav`s regelverk for levering av disse tjenestene er pålagt å ha gjennomført en sertifisering.

Vinn Industri Drammen as ble sertifisert første gang i november 2011. Bedriften ble resertifisert november 2015. For gjennomføring av kvalitetssikringssystemet i bedriften er det utarbeidet et sett dokumenter med mål om å synliggjøre bedriftens formål og retningslinjer. Underliggende for disse dokumentene er prosesser og prosedyrer utarbeidet for å forsikre bedriften om at de mål og resultater som er fastsatt kan nås, og at de er kommunisert med alle ledd og nivåer i bedriften. Dette inngår som en del av bedriftens kontinuerlige forbedring.

VISJON:

"skape menneskelig vekst gjennom trygghet og arbeid"

FORMÅL:

Å sikre og utvikle gode tilbud om varig tilrettelagt arbeid og attføring av yrkeshemmede, gjennom produksjon av varer og tjenester for et marked. Arbeidet skal bidra til å utvikle ressurser hos den enkelte yrkeshemmed gjennom tilrettelagt kvalifisering.

KJERNEVERDIER:

Kvalitet

Konkurransedyktighet

Trivsel

Til toppen av siden

Topp

- en Vekst-bedrift
Vinn Industri Drammen AS
Glassverket Industrisenter
Svelvikveien 81
Tel: 32 21 08 60
Fax: 32 21 08 66

Administrasjon:
Vegar
Siri

Produksjonsavdeling:
Elin
Ståle
Egil

Grafisk avdeling:
Gunder
Magnar

Attføringsavdeling:
Eva

Vinn Industri Drammen AS © 2008-18 - Innholdsoversikt | Webpublisering og webdesign med Siteman CMS