Søk

 
ETIKK


Etiske retningslinjer for deltakere og ansatte ved Vinn Industri Drammen as


Vinn Industri Drammen as har fastsatt retningslinjer for ansatte og deltakere som skal stimulere til god yrkesutøvelse og videreutvikle gode holdninger og praksis. Etiske retningslinjer ses i sammenheng med Rettighetsdokumentet, Arbeidsreglement og Verdidokumentet gjeldene for Vinn Industri.


• Vi skal vise respekt og anerkjennelse for hvert enkelt menneske
• Vi skal gjøre oss kjent med, og innrette oss etter de regler og avtaler som er satt ved bedriften
• Vi skal bidra til et trygt og utviklende arbeidsmiljø
• Vi skal være en god kollega som gir støtte og hjelp til andre medarbeidere
• Vi skal overholde taushetsplikten som gjelder ved bedriften
• Vi skal innhente samtykke fra den enkelte i saker der det er behov for dette
• Vi skal bidra til at alle menneskelige og økonomiske ressurser utnyttes til det beste for bedriften
• Vi skal respektere andres funksjon og stilling ved bedriften
• Vi skal verne / stoppe ethvert forsøk på fysisk, psykisk eller økonomisk utnytting av noen med et arbeidsforhold ved Vinn Industri
• Vi skal melde fra tjenestevei ved brudd på etiske retningslinjer

• Alle skal involveres og informeres om de planer og tiltak som bedriften skal iverksette
• Alle skal bidra etter beste faglig evne og anerkjennes for det arbeidet de utfører
• Alle skal føle vår tillit, og vi skal ikke misbruke andres tillit
• Alle skal søke å utvikle seg, fornye seg og ta til seg kunnskap
• Alle skal bidra til en stimulerende og utviklende kultur
Vi skal gjøre oss fortjent til våre samarbeidspartnere og kunders tillit
01.01.14 -31.12.16.

Visjon: "skape menneskelig vekst gjennom trygghet og arbeid"

Til toppen av siden

Topp

- en Vekst-bedrift
Vinn Industri Drammen AS
Glassverket Industrisenter
Svelvikveien 81
Tel: 32 21 08 60
Fax: 32 21 08 66

Administrasjon:
Vegar
Siri

Produksjonsavdeling:
Elin
Ståle
Egil

Grafisk avdeling:
Gunder
Magnar

Attføringsavdeling:
Eva

Vinn Industri Drammen AS © 2008-18 - Innholdsoversikt | Webpublisering og webdesign med Siteman CMS