Søk

Informasjonsstyringssystem Vinn Industri Drammen AS


Revidert mars 2012

1. Hensikt
• At nødvendig dokumentasjon blir utarbeidet og oppbevart på en forsvarlig måte
• At ansatte har relevant informasjon lett tilgjengelig og at informasjonsflyten er hensiktsmessig
• At systemet er oppdatert og revidert

2. Grunnleggende dokumenter:
• Bedriftens visjon/ formål, års hjul, verdidokument og prosedyre for konfidensialitet legges til grunn for det samlede informasjonsstyringssystemet.

3. Bedriftens informasjonsstyringssystem består av:
• Post inn/ ut
• Elektronisk post
• Arkiveringsrutiner
• Tidsskrifter
• IT sikkerhet
• Regler for konfidensiell informasjon
• Møter/ referater
• Avvik

01.01.14 - 31.12.16

Visjon: "skape menneskelig vekst gjennom trygghet og arbeid"

Til toppen av siden

Topp

- en Vekst-bedrift
Vinn Industri Drammen AS
Glassverket Industrisenter
Svelvikveien 81
Tel: 32 21 08 60
Fax: 32 21 08 66

Administrasjon:
Vegar
Siri

Produksjonsavdeling:
Elin
Ståle
Egil

Grafisk avdeling:
Gunder
Magnar

Attføringsavdeling:
Eva

Vinn Industri Drammen AS © 2008-18 - Innholdsoversikt | Webpublisering og webdesign med Siteman CMS