Søk

 
KVALITETSPOLITIKK
Ved Vinn Industri Drammen as


Vinn skal være en bedrift som utvikler mennesker gjennom trygghet og arbeid.
Vi skal sørge for at bedriften fremstår som en foretrukket tjenesteleverandør og samarbeidspartner, både for de som trenger tilrettelagt arbeid, ansatte, eiere, NAV og våre oppdragsgivere.
Bedriftens målsetting er at våre deltakere, ansatte, partnere og kunder skal møte en bedrift som synliggjør sin visjon og formål gjennom verdiene: kvalitet, konkurransedyktighet og trivsel.

Bedriften fokuserer på kvalitetspolitikk gjennom:
• Følge opp avtalen med NAV og underliggende kravspesifikasjon.
• Ha et kvalitetssikringssystem som tilfredsstiller kravene i Equass Assurance.
• Gi våre deltakere økt livskvalitet gjennom trygghet og arbeid.
• Tilrettelegge best mulig for hver deltaker ved å ha best mulig egnede oppgaver.
• Ha et godkjent system for HMS med gode rutiner for gjennomføring.
• Sørge for at mottagelse av nye deltakere er planlagt og forberedt ved oppstart.
• Kvalitet på produkter og tjenester til våre oppdragsgivere.
• Deltakere, ansatte og samarbeidspartnere skal involveres slik at vi oppnår forståelse, gjenkjenning, og gjennomføring av vårt kvalitetsarbeid.
• Vi skal ha kvalitet på dagsorden og ha et aktivt fokus på kvalitetsmål i alle ledd i bedriften.
01.01.14 – 31.12.2016.

Visjon: "Skape menneskelig vekst gjennom trygghet og arbeid"

Til toppen av siden

Topp

- en Vekst-bedrift
Vinn Industri Drammen AS
Glassverket Industrisenter
Svelvikveien 81
Tel: 32 21 08 60
Fax: 32 21 08 66

Administrasjon:
Vegar
Siri

Produksjonsavdeling:
Elin
Ståle
Egil

Grafisk avdeling:
Gunder
Magnar

Attføringsavdeling:
Eva

Vinn Industri Drammen AS © 2008-18 - Innholdsoversikt | Webpublisering og webdesign med Siteman CMS