Søk

 

   BEDRIFTENS "POLITIKK"
    - Holdninger og retningslinjer -


Alle ansatte og deltakere ved Vinn Industri skal behandles med likhet og respekt uansett kjønn, alder, politisk holdning, bakgrunn, seksuell legning eller religion.

Vinn Industri Drammen as har utarbeidet et sett dokumenter med mål om å tydeliggjøre bedriftens formål og retningslinjer.  Underliggende for disse dokumentene er prosesser og prosedyrer utarbeidet for å forsikre bedriften om at de mål og resultater som er fastsatt kan nås, og at de er kommunisert med alle ledd og nivåer i bedriften. Dette inngår som en del av bedriftens kontinuerlige forbedring.

Underliggende dokumenter:
• Kvalitetspolitikk
• Rekrutteringspolitikk
• Etiske Retningslinjer
• Rettighetsdokument
• Politikk for konfidensialitet og informasjonsdeling
• Taushetserklæringer
• Verdidokument

01.01.12-31.12.2013.

Visjon: "skape menneskelig vekst gjennom trygghet og arbeid"
 

Til toppen av siden

Topp

- en Vekst-bedrift
Vinn Industri Drammen AS
Glassverket Industrisenter
Svelvikveien 81
Tel: 32 21 08 60
Fax: 32 21 08 66

Administrasjon:
Vegar
Siri

Produksjonsavdeling:
Elin
Ståle
Egil

Grafisk avdeling:
Gunder
Magnar

Attføringsavdeling:
Eva

Vinn Industri Drammen AS © 2008-18 - Innholdsoversikt | Webpublisering og webdesign med Siteman CMS