Søk

POLITIKK FOR BRUKERMEDVIRKNING

For deltager på VTA tiltak hos Vinn Industri

Vinn skal være en bedrift som utvikler mennesker gjennom trygghet og arbeid.

Vinn Industri AS har utarbeidet en overordnet politikk om hvordan vi vil prioritere å ha fokus på deltagerens brukermedvirkning.

Vårt mål er at våre deltagere i størst mulig grad skal delta i planleggingen av tiltaket og bli inkludert i egne mål.

Vårt mål er at deltager er involvert i alle ledd av:

Vurdering av behov
Planlegging av tjenesten
Evaluering av tjenesten

Disse punktene gjennomføres gjennom produksjonssertifikat/ individuelle mål, Eureka brukerundersøkelse og medarbeidersamtale. Dette gjennomføres en gang per år.

Dette vil medføre at deltagerne har størst mulig grad av aktiv brukermedvirkning.

01.01.14-31.12.16

 

Til toppen av siden

Topp

- en Vekst-bedrift
Vinn Industri Drammen AS
Glassverket Industrisenter
Svelvikveien 81
Tel: 32 21 08 60
Fax: 32 21 08 66

Administrasjon:
Vegar
Siri

Produksjonsavdeling:
Elin
Ståle
Egil

Grafisk avdeling:
Gunder
Magnar

Attføringsavdeling:
Eva

Vinn Industri Drammen AS © 2008-18 - Innholdsoversikt | Webpublisering og webdesign med Siteman CMS