Søk

POLITIKK FOR KONFIDENSIALITET OG INFORMASJONSDELING.
VINN INDUSTRI DRAMMEN AS.

 

Vinn Industri Drammen as har fastsatt prosedyrer, rettigheter og plikter som skal sikre at sensitiv og taushetsbelagt informasjon holdes konfidensiell.


• Det er utarbeidet en prosedyre for konfidensialitet og informasjonsdeling som danner grunnlag for hvordan bedriften og ansatte handterer denne informasjonen.


• Deltaker ved Vinn Industri undertegner taushetserklæring. Fornyes hvert 2. år.
• Ansatte ved Vinn Industri undertegner taushetserklæring. Fornyes hvert 2. år.
• Det innhentes samtykke fra ansatte og deltakere før avvik fra oppsatte prosedyre.
• Det gjøres unntak fra prosedyrer og taushetserklæring ved fare for liv og helse.
• Eventuelle brudd på prosedyre og taushetsplikten skal varsles tjenestevei.


01.01.14-31.12.16.

Visjon: "skape menneskelig vekst gjennom trygghet og arbeid"
 

Til toppen av siden

Topp

- en Vekst-bedrift
Vinn Industri Drammen AS
Glassverket Industrisenter
Svelvikveien 81
Tel: 32 21 08 60
Fax: 32 21 08 66

Administrasjon:
Vegar
Siri

Produksjonsavdeling:
Elin
Ståle
Egil

Grafisk avdeling:
Gunder
Magnar

Attføringsavdeling:
Eva

Vinn Industri Drammen AS © 2008-18 - Innholdsoversikt | Webpublisering og webdesign med Siteman CMS