Søk

Rettighetsdokument


Rettigheter og plikter for brukere og ansatte ved Vinn Industri Drammen as.
Vinn Industri Drammen as har fastsatt rettigheter og plikter som er viktige for at hver person skal behandles på et selvstendig grunnlag, og at samfunnet skal respektere den enkeltes grunnleggende rettigheter:
Alle ansatte og deltakere ved Vinn Industri skal behandles med likhet og respekt uansett kjønn, alder, politisk holdning, bakgrunn, seksuell legning eller religion.


Rettigheter:


Deltakere VTA / andre tiltak:
• Rett på skriftlig arbeidsavtale
• Rett på lønn/bonus
• Alle rettigheter etter Arbeidsmiljøloven og ferieloven, med unntak av sykepenger utover de første 16 dager.
• Individuell handlingsplan og medarbeidersamtaler
• Opplæring i passende arbeidsoppgaver
• Informasjon fra bedriften
• Organisasjonsfrihet
Alle ansatte i Vinn Industri har taushetsplikt om dine personlige forhold, og all skriftlig informasjon om deg skal oppbevares nedlåst i din personalmappe.
Ordinært ansatte:
• Rett til ordinære arbeidsbetingelser
• Rettigheter etter arbeidsmiljøloven og ferieloven
• Skriftlig arbeidsavtale
• Informasjon fra bedriften
• Organisasjonsfrihet
Vinn Industri har taushetsplikt om dine personlige forhold og skriftlig informasjon om deg skal oppbevares nedlåst i din personalmappe.

01.01.14 - 31.12.16

Visjon: "skape menneskelig vekst gjennom trygghet og arbeid"
 

Til toppen av siden

Topp

- en Vekst-bedrift
Vinn Industri Drammen AS
Glassverket Industrisenter
Svelvikveien 81
Tel: 32 21 08 60
Fax: 32 21 08 66

Administrasjon:
Vegar
Siri

Produksjonsavdeling:
Elin
Ståle
Egil

Grafisk avdeling:
Gunder
Magnar

Attføringsavdeling:
Eva

Vinn Industri Drammen AS © 2008-18 - Innholdsoversikt | Webpublisering og webdesign med Siteman CMS