Søk

Rettighetsdokument side 2.

Rettigheter for alle med et arbeidsforhold til Vinn Industri Drammen as:


• Rett til individuell behandling
• Rett til respekt, empati, trygghet, mestring og kompetanse
• Rett til informasjon om endringer i prosedyrer
• Rett til å utrykke sine meninger
• Rett til å klage og få tilgang til klageprosedyrer
• Rett til personvern og opplysninger om en selv
• Rett til å delta på bruker- eller ansatte undersøkelser
• Rett til bistand fra personlig representant ved behov
• Rett til at taushetsplikten overholdes
• Rett til fritt valg på verneombud
• Rett til fritt valg av ansattes styremedlem
• Rett til fritt valg av styre til fagforening
Plikter som deltaker og ansatt ved Vinn Industri Drammen as:
Som deltaker plikter du å forholde deg til din arbeidsleder eller annen ansatt ved Vinn Industri på en positiv og høflig måte. Du plikter til å behandle dine kollegaer og andre med et tilbud ved Vinn på en positiv måte og med respekt.
Vinn Industri Drammen as har nulltoleranse for mobbing og rus.
Du plikter til å møte på arbeidet til rett tid, og bidra til å utføre arbeidet på en best mulig måte etter anvisning fra din leder. Du skal varsle bedriften ved fravær av enhver art. Du plikter å følge vår etiske retningslinjer, vårt verdigrunnlag og vårt reglement.
Dersom pliktene ikke overholdes vil konsekvensene følge Arbeidsmiljøloven og arbeidslivets lover og regler.
For øvrig vises det til bedriftens arbeidsreglement, arbeidsinstrukser, informasjonsbrev og husregler.


«For å gjøre seg fortjent til rettigheter må man også bidra med noe»


Gjeldene perioden 01.01.2014 – 31.12.2016. 

Visjon: "skape menneskelig vekst gjennom trygghet og arbeid"
 

Til toppen av siden

Topp

- en Vekst-bedrift
Vinn Industri Drammen AS
Glassverket Industrisenter
Svelvikveien 81
Tel: 32 21 08 60
Fax: 32 21 08 66

Administrasjon:
Vegar
Siri

Produksjonsavdeling:
Elin
Ståle
Egil

Grafisk avdeling:
Gunder
Magnar

Attføringsavdeling:
Eva

Vinn Industri Drammen AS © 2008-18 - Innholdsoversikt | Webpublisering og webdesign med Siteman CMS