Styret

Generalforsamlingen i Vinn Industri består av eierkommunene Drammen og Nedre Eiker representert ved ordfører.

Generalforsamlingen har besluttet selskapets vedtekter og utnevner styre for 2 år av gangen.

 

Styret består av:

Morten Sandvold, styreleder, representerer Drammen kommune

John H. Jakobsen, nestleder, representerer Nedre Eiker kommune

Kathrine Kreutzer, styremedlem, representerer Drammen kommune

Ruth Iren Olsen, styremedlem

Gunder Jansson, styremedlem, representerer de ansatte

 

Styret er valgt sist gang i 2018.

Styret har utarbeidet egen styreinstruks.